Latest News

Medical Camp on 68th Republic Day

Free Medical Camp on 68th Republic Day 2017 at Jama Masjid, Sector 14, Koparkhairne, Navi Mumbai

DCP Prashant Khaire and Shri. Satish Gaikwad – Senior Police Inspector Koparkhairane with Janab Salim Shaikh, Executive Chairman of Muslim Ekta Foundation, Dr. Imtiyaz Kondkari, President of KVC, Janab Afaque A. Khan, Secretary of Anjuman Khairul-Islam Trust, Kopar Khairane, Janab Ashraf Hussain Niyazi, Janab Sarfe-Alam, Janab Abbas Mulla, Dr. Firoz Sarang, Dr. Nuzhat Sarang and Gufran Chorghay were present.

  • Latest News
  • Latest News
  • Latest News
  • Latest News
  • Latest News
  • Latest News
  • Latest News